Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Унадаг дугуйн анхан шатны сургалт боллоо

UBCC клубын зүгээс гишүүд болон унадаг дугуй сонирхогч нарт зориулсан анхан шатны сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд UBCC клубын үндсэн гишүүн ОУХМ Б.Орхонтуяа багшиллаа. Гадаа …