Унадаг дугуйн аялал гэж юу юэ?

Унадаг дугуйн аялал нь зайнаас хамаарч ойрын зайн, дундын зайн, холын зайн, хоногийн аялал гэж хуваана. Мөн ачаанаас хамаарч үүргэвчтэй аялал, хүнд ачаатай аялал, арын албатай аялал гэж ангилна.

  • Ойрын аялал нь 15-50км хүртэлх зайнд засмал болон шороон замаар явагддаг.
  • Дундын аялал нь 51-120км хүртэлх зайнд аялна.
  • Холын аялал нь 121км-ээс дээш холын зайнд аялахыг хэлнэ.
  • Хоногийн аялалд зай хамаарахгүй бөгөөд майхантай, баазтай гэж ангилж болно.

Recommended Articles